8

Uczelnia - WZLoty 320

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
15
16
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi