RSS
A A A
SmodBIP

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Dyrektora Spółki - Kazimierza Zbigniewa Orzecha.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd Spółki ustanawia i odwołuje prokurę.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki tj. Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.Opublikował: Michał Górecki
Publikacja dnia: 10.05.2013
Podpisał: Kazimierz Zbigniew Orzech
Dokument z dnia: 09.05.2013
Dokument oglądany razy: 3 722