RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienia publiczne wszczęte przed 16.04.2014


Przedmiot przetargu
Termin składania ofert
Treść przetargu
Wynik
Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących.
18.06.2013r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie dodatkowych informacji


Pisemny przetarg ofertowy.
26.04.2013r.
Ogłoszenie Pisemnego Przetargu Ofertowego na sprzedaż pakietu wierzytelności


Całoroczne oczyszczanie przystanków tramwajowych, przystanków autobusowych i pętli autobusowych komunikacji miejskiej w Elblągu wraz z utrzymaniem infrastruktury przystankowej oraz odbiór i wywóz odpadów komunalnych zebranych z pojemników na odpady i zlokalizowanych na przystankach.
21.03.2013r. do godz. 10:00
OGŁOSZENIE ZP - 04.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Modernizacja wagonów tramwajowych trójczłonowych, dwukierunkowych.
02.04.2013r. do godz. 09:30
Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu.
04.03.2013r. do godz. 10:00
Ogłoszenie ZP_02.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Całoroczne oczyszczanie przystanków tramwajowych, przystanków autobusowych i pętli autobusowych komunikacji miejskiej w Elblągu wraz z utrzymaniem infrastruktury przystankowej oraz odbiór i wywóz odpadów komunalnych zebranych z pojemników na odpady i zlokalizowanych na przystankach.
22.02.2013r. do godz. 10:00
Ogłoszenie ZP_01.2013
Unieważnienie postępowania ZP - 01.2013

Pisemny przetarg ofertowy
30.01.2013r.
Ogłoszenie Pisemnego Przetargu Ofertowego na sprzedaż pakietu wierzytelności

Sprzedaży wierzytelności
26.11.2012r.
Ogłoszenie Pisemnego Przetargu Ofertowego na sprzedaż pakietu wierzytelności

Zmiana ogłoszenie Nr 1/2011
O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy.
Zmiana ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
Sprzedaży wierzytelności
31.05.2012r.
Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności

Obsługa prawna Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zamówienie z wolnej ręki
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ZP - 05.2012
Sukcesywne dostawy hologramoacute;w naklejanych na abonamenty w SPP dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
24.04.2012r. do godz.10:00
Ogloszenie o zamowieniu ZP - 04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sukcesywne dostawy druków oraz sprzedaż gotowych druków akcydensowych dla potrzeb Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
02.03.2012r. do godz.10:00
Ogloszenie o zamowieniu ZP - 03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elbląg spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
26.01.2012r. do godz.10:00
ogłoszenie ZP-02.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
25.01.2012r. do godz.10:00
ogłoszenie ZP-01.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Nr 1/2011
O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy.
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
Sprzedaż kiosków handlowych:
1. Typu „KAMI „ uL.12 Lutego – Grota Roweckiego, r. prod. 1993, numer ew. 8-20 -1 szt.
2. Typu „ALASKA” Pl. Słowiański – poczta r. prod. 1995, numer ew. 8-75 -1 szt.
12.12.2011r. do godz.10:00
Specyfikacja przetargu
Dostawa, montaż, instalacje, szkolenie, uruchomienie fabrycznie nowych parkomatów w ilości 20szt. dla Strefy Płatnego Parkowania (SPP) na drogach publicznych Miasta Elbląga oraz dostawa liczarki do bilonu (sortera) w ilości 1szt.
26.05.2011r. do godz.10:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółkę z o. o. wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu. Nr sprawy: ZP-09.2010
08.02.2011r. do godz.10:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty
Zimowe utrzymanie przystanków tramwajowych, przystanków autobusowych oraz pozimowe sprzątanie przystanków tramwajowych, przystanków autobusowych na terenie miasta Elbląga na trzy okresy zimowe od dnia podpisania umowy do dnia 15 marca 2013r. Nr ZP.08-2010
02.12.2010r. do godz.10:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozstrzygnięcie - Zadanie 1
Rozstrzygnięcie - Zadanie 2
Utrzymanie zimowe przystanków tramwajowych, przystanków i pętli autobusowych komunikacji miejskiej w Elblągu. Nr sprawy: ZP-07.2010
15.11.2010r. do godz.10:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Unieważnienie postępowania-zadanie nr 1
Unieważnienie postępowania-zadanie nr 2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty-zadanie nr 3
Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółkę z o. o. wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu. Nr sprawy: ZP-06.2010
24.11.2010r. do godz.10:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Unieważnienie postępowania
Utrzymanie zimowe przystanków tramwajowych, przystanków i pętli autobusowych komunikacji miejskiej w Elblągu. Nr sprawy: ZP-04.2010
21.10.2010r. do godz.10:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Unieważnienie postępowania
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dawnej pracowni RTG na centrum obsługi klienta ZKM Nr sprawy: ZP-05.2010
04.10.2010r. do godz.10:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty
Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółkę z o. o. wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu.Nr sprawy: ZP-03.2010
28.09.2010r. do godz.10:00
Ogłoszenie o zamówieniu
Unieważnienie postępowania
Dostawa i wdrożenie Systemu Elbląskiej Karty Miejskiej. Nr sprawy: ZP-02.2010
21.04.2010 godz.11:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej ofertyOpublikował: Michał Górecki
Publikacja dnia: 25.04.2014
Podpisał: Kazimierz Zbigniew Orzech
Dokument z dnia: 24.03.2010
Dokument oglądany razy: 99 541